חיפוש
Filters
Close

ביטול עסקה

הנך רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) על ידי מתן הודעה לחברה בדואר אלקטרוני- shop@shugon.com  , בטלפון 074-7877730 או בדואר רשום לכתובת: השקמה 19 אזור 5800191.
 
באם סופק לך המוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלתו בתנאי שלא נעשה בו שימוש, הוא תקין וללא פגע מכל מין שהוא. הביטול יעשה באמצעות השבת המוצר בצירוף הודעה על ביטול שתישלח למשרדי החברה בתוך 14 יום מקבלת המוצר לכתובת: השקמה 19 אזור 5800191.
לביטול עסקה בתוך 4 חודשים (בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה, גם אם בדוא"ל, בין העוסק לצרכן), זכאי:
אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
כל מי שמלאו לו 65 שנים.
עולה חדש, עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה.
 
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחרת לבטל את העסקה מכל סיבה לבד מהסיבות הבאות: פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או במידה והחברה הפרה את ההסכם, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: “דמי הביטול“).
 
בקשתך לביטול העסקה תהווה את אישורך לכך שדמי הביטול ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.
במקרה שבוטלה העסקה – עלות המשלוח הראשונית לא תושב.
 
עלות משלוח החזרת המוצר תהא ע“ח הלקוח.

טלפון: 074-7877730

 

top